Vårt erbjudande

För att hålla ett lågt totalpris arbetar vi med flera olika parametrar. Vi distribuerar i hela södra Sverige upp till Dalarna med egna bilar och släp. Vi väljer också att leverera ca 95 % av vår produktion med våra erfarna chaufförer. Dessutom är IT en grundpelare för hela organisationen, vilket ger både oss och våra kunder fördelar genom bland annat egna EDI-lösningar och en separat webshop.

 

Vår produktportfölj består huvudsakligen av tre delar; isolerglas, förädlat enkelglas samt grossistglas. Inom dessa områden erbjuder vi ett komplett produktutbud. Våra glas och isolerglaskonstruktioner är CE-märkta samt kvalitetsmärkta genom P-märkning.

 

Osby Glas Aktiebolag

Postadress Box 130, 283 23 Osby| Besöksadress Modellgatan 12, Osby
Tfn +46 (0)479-173 00 | Fax +46 (0)479-141 51E-post order@osbyglas.se

Osby Glas Aktiebolag

Postadress Box 130, 283 23 Osby
Besöksadress Modellgatan 12, Osby
Tfn +46 (0)479-173 00 | Fax +46 (0)479-141 51
E-post order@osbyglas.se