Vårt erbjudande

För att hålla ett lågt totalpris arbetar vi med flera olika parametrar. Vi distribuerar i hela södra Sverige upp till Dalarna med egna bilar och släp som utgår ifrån Osby. Förutom det har vi en egen turbil som utgår från vår filial i Luleå med tre ordinarie turer per vecka. Vi väljer att leverera 95 % av vår produktion med våra egna erfarna chaufförer, i de fall vi kör med en extern åkare har vi lokala partners som förstår vårt koncept och agerar i vår anda.

IT en grundpelare för hela organisationen och en framgångsfaktor för oss. Genom effektiva lösningar får både vi och våra kunder fördelar genom bland annat egna EDI-lösningar och en unik webshop för glasbeställningar.

Vår produktportfölj består huvudsakligen av tre delar; isolerglas, förädlat enkelglas samt grossistglas. Inom dessa områden erbjuder vi ett komplett produktutbud. Den största produktionen och förädlingen sker i vår fabrik i Osby. Vi är även delägare i en fabrik i Litauen som vi var med och startade upp 2005. där producerar vi våra härdade glas. Våra glas och isolerglaskonstruktioner är CE-märkta samt kvalitetsmärkta genom P-märkning.

Osby Glas Aktiebolag

Postadress Box 130, 283 23 Osby | Besöksadress Virvelvägen 3, Osby
Tfn +46 (0)479-173 00 | E-post info@osbyglas.se

Osby Glas Aktiebolag

Postadress Box 130, 283 23 Osby
Besöksadress Virvelvägen 3, Osby
Tfn +46 (0)479-173 00 | Fax +46 (0)479-141 51
E-post order@osbyglas.se