Tidsenlig renovering

Glas för tidsenlig renovering ska efterlikna glas tillverkade enligt äldre produktionsmetoder.

Vi tillhandahåller Kulturglas, Restover samt Restauro. Ta kontakt med en av våra säljare för frågor kring övriga antikglas eller blyglasinfattningar. Vi hjälper er antingen vidare eller förmedlar kontakt direkt till en av våra samarbetsparter beroende på förfrågan.

Osby Glas Aktiebolag

Postadress Box 130, 283 23 Osby | Besöksadress Virvelvägen 3, Osby
Tfn +46 (0)479-173 00 | E-post info@osbyglas.se

Osby Glas Aktiebolag

Postadress Box 130, 283 23 Osby
Besöksadress Virvelvägen 3, Osby
Tfn +46 (0)479-173 00 | Fax +46 (0)479-141 51
E-post order@osbyglas.se