Härdat glas

Härdade glas är 4-5 gånger starkare än vanligt ohärdat glas (float). När ett härdat glas går sönder granulerar glaset, dvs det smulas sönder till små kristaller. Då det finns risk för personskador ska glas som skapar ett brottmönster som minimerar risken för skärskador då glaset går sönder användas. Härdat glas är således ett personsäkert glas som kan användas när denna typ av säkerhet ska uppnås.

”Även om det är ovanligt så kan ett härdat glas spontangranulera. En spontangranulering beror på inneslutningar av nickelsulfid från glasets tillverkning.”

Osby Glas Aktiebolag

Postadress Box 130, 283 23 Osby | Besöksadress Virvelvägen 3, Osby
Tfn +46 (0)479-173 00 | E-post info@osbyglas.se

Osby Glas Aktiebolag

Postadress Box 130, 283 23 Osby
Besöksadress Virvelvägen 3, Osby
Tfn +46 (0)479-173 00 | Fax +46 (0)479-141 51
E-post order@osbyglas.se