100 miljarder

Boverket har uppskattat de årliga fastighets- och samhällsekonomiska kostnader som orsakas av fel, brister och skador inom byggsektorn i Sverige.

 

Långsiktighet ger låg totalkostnad

Byggbranschen har en enorm utmaning att minska de slöserier som skapas i byggprocessen. De mervärden vi skapar genom vår trygghet i nära samarbete med våra partners när det gäller glasinköp ser vi gång efter gång lönar sig och leder i sin tur till lägre totalkostnad för våra kunder. 

När vi har jobbat tillsammans med våra kunder över tid lär vi känna varandras behov. Marknadens högsta leveranssäkerhet är grunden till låg totalkostnad. Ytterligare faktorer är anpassade packsätt, order via EDI eller webshop samt kunniga och serviceinriktade säljare. 

• Låt oss hjälpa er att utveckla samarbetet mellan kund och leverantör för att undvika onödiga kostnader som ingen tjänar på. 

Se filmen om Låg totalkostnad här

En extrem kontroll på flödet från inköpt material till leverans genom: 

1. Single sourcing AGC – nära samarbete som gjort att senaste åren med glasbrist varit ok. 

2. 13 erfarna säljare som med sin erfarenhet och service alltid ser till att kundlöftet ”rätt glas i rätt tid” hålls. 

3. En digitaliserad process
som sitter i ryggmärgen genom hela organisationen. 

4. Produktionsflöde som har leveranssäkerhet som huvud KPI
– aldrig försenat till kund. 

5. Egna chaufförer och turbilar
– vi har leveransen inom vår egen kontroll och täcker hela Sverige med leveranser varje vecka. 25 turbilar varje vecka. 

Länge leve Låg totalkostnad! 

Leveranssäkerhet på 98% i snitt senaste 5 åren. Kostnaden för fel i byggbranschen är enorm, en merkostnad för glaset kompenseras med råge av tillförlitliga leveranser. 

Långsiktig relation med kunden samt leverantör. Vi är ett team som kan arbeta långsiktigt och smartare tillsammans. 

Trygghet. Vi ger trygghet till våra kunder genom stabil ekonomi och kloka ägare. I vår nya fabrik har vi förutsättningar för att på ett hållbart, effektivt och flexibelt sätt vara en långsiktig partner för våra kunder. 

Källhänvisning:
Boverket (2018).
Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn.
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2018/kartlaggning-av-fel-brister-och-skador-inom-byggsektorn/
Hämtad 2023-01-12. 

Transport och leverans 

Leveranssäkerhet
Det är med stolthet som vi år efter år
levererar med marknadens klart högsta leveranssäkerhet.
Med våra egna chaufförer och kunskapen om hur man hanterar glas
kan vi säkerställa den höga service och kvalitet som våra kunder
förväntar sig. 

Osby Glas levererar ut till hela Sverige varje vecka med sina turbilar.
I dagsläget har Osby 21 och Mittglas 3 veckoturer. Dessutom finns det ett antal extra turer som går i mån av behov.

I Stockholmsregionen samarbetar vi med Ryds Glas. Vi levererar till Ryds Glas hub i Norsborg som sedan transporterar produkterna med sina mer anpassade turbilar inom Stockholm. 

Våra lastbilar

Vi har 8 egna turbilar och byter ut en av våra lastbilar varje år så att vi kan säkerställa att vi alltid levererar ut godset på bästa sätt. I dagsläget har vi 6 nya miljöklassade Scanialastbilar med släp.

 De nya lastbilarna körs på *RME och flera av våra lastbilar har en påhängstruck och kran för att underlätta lossning och lastning av glaset hos våra kunder.

 

Vill ni veta mer om Osby Glas och låg totalkostnad?
Då ska ni inte tveka att höra av er till: 

VD
Joel Rosenqvist: joel@osbyglas.se

Försäljningschef
Axel Gustafsson: axel@osbyglas.se 

Inköpschef
Daniel Rexlind: daniel.rexlind@osbyglas.se

Osby Glas Aktiebolag

Postadress Box 130, 283 23 Osby | Besöksadress Virvelvägen 3, Osby
Tfn +46 (0)479-173 00 | E-post info@osbyglas.se

Osby Glas Aktiebolag

Postadress Box 130, 283 23 Osby
Besöksadress Virvelvägen 3, Osby
Tfn +46 (0)479-173 00 | Fax +46 (0)479-141 51
E-post order@osbyglas.se