Laminerat glas

Ett laminerat glas (lamellglas) är två eller flera skivor floatglas som vanligtvis laminerats ihop med en folie emellan, vilket innebär att glaset hålls samman om det skulle krossas. Ett laminerat glas sitter således kvar i den omgivande konstruktionen när glaset spricker, vilket gör att skärskador kan minimeras. Laminerat glas används även vid risk för fall, exempelvis vid olika räckeslösningar.

”Laminerat glas har utmärkta ljudreducerande egenskaper och kan förstärkas ytterligare genom att använda en särskild ljuddämpande folie.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laminerade skyddsglas klassas enligt SS EN 356

Klass

Uppbyggnad

P2A

33.2 (6,76)

P2A

44.2 (8,76)

P4A

44.4 (9,52)

P5A

44.6 (10,28)

P6B

66.8 (15,04)

P7B

Multilamell (20,54)

Säkerhetsklass testas enligt ss EN 12600

Klass

Uppbyggnad

Glastyp

2(B)2

33.1 (6,38)

Lamellglas med PVB-folie

1(B)1

33.2 (6,76)

Lamellglas med PVB-folie

2(B)2

44.1 (8,38)

Lamellglas med PVB-folie

1(B)1

44.2 (8,76)

Lamellglas med PVB-folie

1(B)1

55.2 (10,76)

Lamellglas med PVB-folie

1(B)1

66.2 (12,76)

Lamellglas med PVB-folie

Osby Glas Aktiebolag

Postadress Box 130, 283 23 Osby | Besöksadress Virvelvägen 3, Osby
Tfn +46 (0)479-173 00 | E-post info@osbyglas.se

Osby Glas Aktiebolag

Postadress Box 130, 283 23 Osby
Besöksadress Virvelvägen 3, Osby
Tfn +46 (0)479-173 00 | Fax +46 (0)479-141 51
E-post order@osbyglas.se