Osby Glas färdplan till en hållbar framtid

Osby Glas långsiktiga miljöplan ”HÅLLBRA” är ett sätt att påverka och förbättra det vi kan idag, som i sin tur ska leda till att vi kan nå branschens färdplan och för att halvera vårt klimatavtryck till 2030 och bli CO2 neutrala till 2045.
Vi baserar vårt klimatavtryck på GHG protokollets principer med startår 2021. I genomförda klimatbokslut har vi identifierat de viktigaste punkterna att jobba med i scope 1, 2 och 3. 2024 års aktiviteter baseras både på enklare kortsiktiga förändringar i vår verksamhet och långsiktiga strukturella investeringar. Redan under 2023 har vi minimerat vårt avtryck i scope 1 & 2 och den stora utmaningen ligger i scope 3. För att lyckas med våra klimatmål har vi valt att investera i en framtidssäkrad hållbar fabrik. 

Osby Glas färdplan till en hållbar framtid

Osby Glas långsiktiga miljöplan ”HÅLLBRA” är ett sätt att påverka och förbättra det vi kan idag, som i sin tur ska leda till att vi kan nå branschens färdplan och för att halvera vårt klimatavtryck till 2030 och bli CO2 neutrala till 2045.
Vi baserar vårt klimatavtryck på GHG protokollets principer med startår 2021. I genomförda klimatbokslut har vi identifierat de viktigaste punkterna att jobba med i scope 1, 2 och 3. 2024 års aktiviteter baseras både på enklare kortsiktiga förändringar i vår verksamhet och långsiktiga strukturella investeringar. Redan under 2023 har vi minimerat vårt avtryck i scope 1 & 2 och den stora utmaningen ligger i scope 3. För att lyckas med våra klimatmål har vi valt att investera i en framtidssäkrad hållbar fabrik. 

Nedan är fem exempel på aktiviteter som genomfördes under 2023:

1. Transporter till kund. 

95% av de glas vi förädlar levererar vi själva ut med egna chaufförer och turbilar. Vi märker att det gör stor skillnad för kvaliten, leveranssäkerheten och upplevd service för kunden. För att minska vårt avtryck har vi i många år köpt vi en ny miljöklassad lastbil om året som går på RME och har en låg förbrukning. Det är ingen tvekan om att vi har branschens modernaste lastbilspark redan idag. Under våren kommer den 7:e av 8 lastbilar att vara utbytt. Dessutom utbildar vi våra chaufförer i ECO-driving årligen. Med egna transporter kan vi påverka de rutter vi kör så att vi optimerar längden och slingan så att minsta möjliga avstånd körs. När turbilar packas ser vi alltid till att ha en hög fyllnadsgrad – idag är vi bäst i branschen när det gäller att dubbel- och trippelställa glaspallar för att optimera volymen glas på flaket. 

2. Utsläpp i förädlingsprocessen. 

En av anledningarna att vi byggde en ny framtidssäkrad fabrik med modern styrning, LED, Miljöklass Silver, solpaneler på taket är att minimera vårt avtryck och förbrukning långsiktigt. När vi inte använder den el vi själva producerar med solcellerna så köper vi in svensk grön el.

Solpanelerna producerar el som täcker ca 30% av vårt årliga behov. För att lära oss mer om elektrifiering och säkerställa att vi använder all den el vi själva producerar så investerade vi 10 mkr i en batteripark vid fabriken under 2023.

3. Spill i förädlingen. 

En stor CO₂ påverkan kommer från tillverkningen av råglaset. Det vi kan påverka direkt är spillet som vi genererar i vår fabrik. Det är näst in till omöjligt att avsevärt minska spillet utan att investera. Genom en långsiktig satsning på automation är vår ambition att halvera det spill som vi själva skapar redan 2024. Tillsammans med kunder driver vi innovativa projekt för att återanvända glas hela vägen från bygget, och vi engagerar oss i minskat spill i båda riktningar av värdekedjan. 

4. Minskad vattenförbrukning 

Under 2023 har vi gjort en investering för att minimera vår vattenförbrukning. Vi har minskat vår förbrukning årligen med 85%. 

5. Återcirkulering av planglas 

100% av den float som ändå blir till spill skickas tillbaka till floatglasverken och blir skärv för att producera nytt floatglas via vår partner Reiling. Under 2023 har vår partner löst så att även allt lamellglas går tillbaka till floatglasverket och blir nytt floatglas – en viktig utveckling där vi inte degraderar glaset utan säkerställer att vi minskar vårt avtryck.

Isomix är en fraktion där distanslister, lim etc återvinns med glaset, idag återvinns det till produktion av glasförpackningar i första hand annars glasull via en partner i Danmark. 

 

Nedan är fem exempel på aktiviteter som genomfördes under 2023:

1. Transporter till kund. 

95% av de glas vi förädlar levererar vi själva ut med egna chaufförer och turbilar. Vi märker att det gör stor skillnad för kvaliten, leveranssäkerheten och upplevd service för kunden. För att minska vårt avtryck har vi i många år köpt vi en ny miljöklassad lastbil om året som går på RME och har en låg förbrukning. Det är ingen tvekan om att vi har branschens modernaste lastbilspark redan idag. Under våren kommer den 7:e av 8 lastbilar att vara utbytt. Dessutom utbildar vi våra chaufförer i ECO-driving årligen. Med egna transporter kan vi påverka de rutter vi kör så att vi optimerar längden och slingan så att minsta möjliga avstånd körs. När turbilar packas ser vi alltid till att ha en hög fyllnadsgrad – idag är vi bäst i branschen när det gäller att dubbel- och trippelställa glaspallar för att optimera volymen glas på flaket. 

2. Utsläpp i förädlingsprocessen. 

En av anledningarna att vi byggde en ny framtidssäkrad fabrik med modern styrning, LED, Miljöklass Silver, solpaneler på taket är att minimera vårt avtryck och förbrukning långsiktigt. När vi inte använder den el vi själva producerar med solcellerna så köper vi in svensk grön el.

Solpanelerna producerar el som täcker ca 30% av vårt årliga behov. För att lära oss mer om elektrifiering och säkerställa att vi använder all den el vi själva producerar så investerade vi 10 mkr i en batteripark vid fabriken under 2023.

3. Spill i förädlingen.

En stor CO₂ påverkan kommer från tillverkningen av råglaset. Det vi kan påverka direkt är spillet som vi genererar i vår fabrik. Det är näst in till omöjligt att avsevärt minska spillet utan att investera. Genom en långsiktig satsning på automation är vår ambition att halvera det spill som vi själva skapar redan 2024. Tillsammans med kunder driver vi innovativa projekt för att återanvända glas hela vägen från bygget, och vi engagerar oss i minskat spill i båda riktningar av värdekedjan.

4. Minskad vattenförbrukning

Under 2023 har vi gjort en investering för att minimera vår vattenförbrukning. Vi har minskat vår förbrukning årligen med 85%.

5. Återcirkulering av planglas

100% av den float som ändå blir till spill skickas tillbaka till floatglasverken och blir skärv för att producera nytt floatglas via vår partner Reiling. Under 2023 har vår partner löst så att även allt lamellglas går tillbaka till floatglasverket och blir nytt floatglas – en viktig utveckling där vi inte degraderar glaset utan säkerställer att vi minskar vårt avtryck.

Isomix är en fraktion där distanslister, lim etc återvinns med glaset, idag återvinns det till produktion av glasförpackningar i första hand annars glasull via en partner i Danmark.

 

Färdplan 2045

2021 blev startskottet för företagets miljöstrategi där ett målen är att halvera Osby Glas klimatavtryck till 2030. Vårt miljöarbete är formulerat i en långsiktig trestegsplan: Hållbra, Hållbättre, Hållbäst.

Hållbarhetstänket måste genomsyra hela organisationen, och genom att skapa en plan med tydliga förbättringsområden får vi verktyg att hålla diskussionen levande både internt och externt. Bland de utmaningar som vi ser framför oss finns det fortfarande en del att göra när det gäller spillhantering och återbruk längre ner i värdekedjan där våra kunder behöver hjälp att cirkulera glasen. Vi har inlett en omfattande process för att få insyn, kunskap och kontroll över hela leverantörskedjan. För att vi ska kunna kalla våra produkter för hållbara måste vi ställa krav på att alla våra underleverantörer minskar sina CO₂ – avtryck. Vi har signerat branschens färdplan, vars målsättning är att halvera CO₂ -avtrycket till 2030, och bli helt klimatneutrala 2045. Vi tar detta på allvar och har investerat långsiktigt för att lyckas. 

Hållbarhet & Miljö

Vårt mål med miljöarbetet är att uppnå klimatneutralitet, öka resurseffektiviteten och fasa ut miljö-och hälsofarliga produkter. Vi arbetar långsiktigt med att förebygga negativ miljöpåverkan, effektivisera energianvändningen och skydda miljön. Miljöarbetet är en integrerad del i vår dagliga verksamhet och för att lyckas med våra tuffa mål måste alla medarbetare vara engagerade i arbetet. Osby Glas ambition är att påverka där vi kan idag och vara långsiktiga när vi ställer krav på våra affärspartners, så att vi kan välja de mest hållbara produkterna. Att tillsammans med våra kunder och leverantörer skapa och erbjuda miljöan-passade lösningar och produkter, är den långsiktiga och viktigaste delen av resan till ett hållbart kretslopp.

Social hållbarhet

Vi har en ambition att vara Osbys bästa arbetsgivare. Oavsett vilken roll man har på Osby glas så är vi alla ett team som hjälps åt. Social hållbarhet handlar inte bara om hur det är på arbetet utan hur helheten fungerar. Vi vill att alla människor som arbetar här och interagerar med oss har dom bästa förutsättningarna för att trivas, känna tillit och förtroende för varandra, och vara delaktiga i företagets utveckling. Människorna är det viktigaste vi har. Det är väldigt viktigt att vi aktivt fortsätter att arbeta med vår företagskultur, så att vi kan vara en jämställd och jämlik arbetsplats där människor lever ett gott liv med god hälsa.

Små detaljer är viktiga. När vi byggde vår nya fabrik så gjorde vi en egen ingång till de externa chaufförer som levererar till oss! Här kan de ta en dusch, gå på toaletten, värma sin mat eller få en kopp kaffe. Med tillgång till vårt wi-fi såklart.

Arbetsmiljö till det bästa

En ny fabrik certifierad i Miljöbyggnad Silver är en fantastisk förutsättning för att skapa en bra arbetsmiljö. Automatiseringen innebär att vi minskar risken för skador relaterat till tunga lyft men det skapar även en säkrare hantering då vi inte hanterar glas manuellt och därmed bygger bort många av de risker som finns i att lyfta glas.

Ett aktivt 5S-arbete kompletterar automationen och skapar den bästa arbetsmiljö som överhuvudtaget är möjlig. Osby Glas satsning på en ny framtidssäkrad fabrik i Sverige med en helautomatiserad produktionslinje gör Osby Glas till Nordens modernaste glasförädlare

Vill ni veta mer om Osby Glas klimat- och hållbarhetsarbete?
Då ska ni inte tveka att höra av er till:

VD
Joel Rosenqvist: joel@osbyglas.se

Kommunikation och varumärke
Mats Tejre: mats@osbyglas.se

Försäljningschef
Axel Gustafsson: axel@osbyglas.se

Inköpschef
Daniel Rexlind: daniel@osbyglas.se 

Personalchef
Sofia Nilsson: sofia@osbyglas.se

Osby Glas Aktiebolag

Postadress Box 130, 283 23 Osby | Besöksadress Virvelvägen 3, Osby
Tfn +46 (0)479-173 00 | E-post info@osbyglas.se

Osby Glas Aktiebolag

Postadress Box 130, 283 23 Osby
Besöksadress Virvelvägen 3, Osby
Tfn +46 (0)479-173 00 | Fax +46 (0)479-141 51
E-post order@osbyglas.se