Distribution & miljö

Då vi distribuerar majoriteten av vår produktion med egna bilar har vi också möjlighet att jobba för att minska vår miljöpåverkan på olika sätt.

Vi distribuerar i hela södra Sverige upp till Dalarna med egna bilar och släp som utgår ifrån Osby. Förutom det har vi en egen turbil som utgår från vår filial i Luleå med tre ordinarie turer per vecka. Vi väljer att leverera 95 % av vår produktion med våra egna erfarna chaufförer, i de fall vi kör med en extern åkare har vi lokala partners som förstår vårt koncept och agerar i vår anda.

Nya lastbilar – Vår lastbilspark byts ut från äldre bilar till nya miljövänliga. Dessa drivs av RME (Rapsmetylester), vilket är en form av biodiesel – med i huvudsak vegetabiliska oljor som råvara. Rapsmetylester tillverkas av rapsolja och metanol samt (som katalysator) metoxiderna(en) av kalium eller natrium. RME minskar påverkan på växthuseffekten i jämförelse med fossil diesel genom att rapsplantan tar upp nästan lika mycket koldioxid som det bildas vid förbränningen.

Eco-driving – En utbildning vi gör återkommande för att påminna och utbilda om vikten av att minimera utsläpp och förbrukning i samband med våra transporter. Vi ser ett positivt resultat där vi ligger i linje med de mål vi satt per chaufför och lastbil.

Löpande arbete med energiförbrukning – Vi har ett antal projekt igång för att se över och minska vår miljöbelastning i produktionen samt i form av det avfall vi skapar. En bra dialog med vår partner för återvinning visar att 99% av det glasavfall vi skapar skickas till återvinning i form av nya floatglas, glasflaskor samt glasull. Vår partner återvinner returglas i Danmark och Tyskland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livscykelanalys Isolerglas

I linje med att miljöaspekter och hållbarhetsfrågor kommer allt högre upp på agendan för flera parter har Svensk Planglasförening under våren 2019 gjort en LCA (Livscykelanalys) i samarbete med Sweco. Denna visar på en stor skillnad i koldioxidavtryck (Carbon footprint) mellan svensk och polsk produktion av isolerglas. Rapporten visar bland annat att:

• Svenskproducerat isolerglas ger mellan 8-13 gånger lägre klimatpåverkan jämfört med lika polsktillverkat isolerglas.

• Andelen el från fossila källor som används vid produktion av undersökt produkt är av stor betydelse för klimatpåverkan.

• Det är en fördel ur klimatsynpunkt att isolerglasen tillverkas nära byggplatsen, då transporten av isolerglas bidrar till ca tre
gånger högre klimatpåverkan per km jämfört med transporterna av floatglas.

För att läsa den kompletta rapporten, KLICKA HÄR

Osby Glas Aktiebolag

Postadress Box 130, 283 23 Osby | Besöksadress Modellgatan 12, Osby
Tfn +46 (0)479-173 00 | Fax +46 (0)479-141 51| E-post order@osbyglas.se