Isolerglas

Osby Glas har tillverkat isolerglas sedan början av 1970-talet. Idag har vi tre isolerglaslinjer varav den senaste köptes ny 2017. Vi tillverkar dubbla och trippla isolerglaskonstruktioner och arbetar även med silikonförseglade isolerglas, för till exempel structural glazing och steppade glas, samt isolerglas med mellanliggande spröjs.

Det är vanligt att ett isolerglas innehåller ett eller flera glas belagda med ett tunt metallskikt (mjukbeläggning) samt argongas och varm kant som distanslist – för att få en så välisolerad konstruktion som möjligt. Mjukbeläggningen reducerar utstrålningen av värme. Argongasen är en ädelgas som är tyngre än luft, den isolerande förmågan blir således bättre vid användning av argongas eftersom argonet cirkulerar mer långsamt i konstruktionen än vad vanlig luft gör. Distanslisten i ett isolerglas fungerar som en köldbrygga, denna effekt kan dämpas med en varm kant.

”Ett isolerglas med kondensbildning på utsidan av det yttre glaset betyder att det inte släpps ut tillräckligt med spillvärme inifrån för att värma upp glaset = konstruktionen är välisolerande. ”

Osby Glas Aktiebolag

Postadress Box 130, 283 23 Osby | Besöksadress Virvelvägen 3, Osby
Tfn +46 (0)479-173 00 | E-post info@osbyglas.se

Osby Glas Aktiebolag

Postadress Box 130, 283 23 Osby
Besöksadress Virvelvägen 3, Osby
Tfn +46 (0)479-173 00 | Fax +46 (0)479-141 51
E-post order@osbyglas.se