Kontakt

Växel: +46 (0)479-173 00 | Sälj: +46 (0)479-173 01
Order e-post: order@osbyglas.se

Osby – Fabrik, lager och kontor

Virvelvägen 3, Box 130, 283 23 Osby
Toni Eddysson

Toni Eddysson

Säljare

toni@osbyglas.se
0479-173 19

Peter Lodin

Peter Lodin

Säljare

peter@osbyglas.se
0479-173 15

Anne Nerseth

Anne Nerseth

Säljare

anne@osbyglas.se
0479-173 14

Mick Oscarsson

Mick Oscarsson

Säljare

mick@osbyglas.se
0479-173 17

Stefan Thunberg

Stefan Thunberg

Säljare

stefan@osbyglas.se
0479-173 06

Axel Gustafsson

Axel Gustafsson

Försäljningschef

axel@osbyglas.se
0479-173 07

Nataley Wiik

Nataley Wiik

Säljare

nataley@osbyglas.se
0479-173 38

Magnus Fröjd

Magnus Fröjd

Säljare Väst

magnus.frojd@osbyglas.se 0479-536 401

Joel Rosenqvist

Joel Rosenqvist

VD

joel@osbyglas.se
0479-173 37

André Persson

André Persson

Transportledare

andre.p@osbyglas.se
0479-536 412

Sofia Nilsson

Sofia Nilsson

Personalchef

sofia@osbyglas.se
0479-173 04

Samra Malagic

Samra Malagic

Ekonomi

samra@osbyglas.se
0479-173 26

Fredrik Hellman

Fredrik Hellman

Teknisk chef

fredrik@osbyglas.se
0479-173 16

Håkan Johnsson

Håkan Johnsson

IT-chef

hakan@osbyglas.se
0479-173 08

Ola Holmgren

Ola Holmgren

Inköp

ola@osbyglas.se
0479-173 25

Henrik Nilsson

Henrik Nilsson

Kvalitetschef

henrik@osbyglas.se
0479-173 03

Daniel Rexlind

Daniel Rexlind

Inköpschef

daniel.rexlind@osbyglas.se
0479-173 33

Niklas Åhs

Niklas Åhs

Produktionschef

niklas@osbyglas.se
0479-173 11

Luleå – Filial, lager och distribution

Industrivägen 2K, 972 54  LULEÅ
Richard Jonsson

Richard Jonsson

Regionansvarig Norrland

Richard@osbyglas.se
0708-28 94 91

Kristofer Hammare

Kristofer Hammare

Säljare

kristofer@osbyglas.se
0708-28 95 65

Osby glas AB

Osby Glas Aktiebolag

Postadress Box 130, 283 23 Osby | Besöksadress Virvelvägen 3, Osby
Tfn +46 (0)479-173 00 | E-post info@osbyglas.se

Osby Glas Aktiebolag

Postadress Box 130, 283 23 Osby
Besöksadress Virvelvägen 3, Osby
Tfn +46 (0)479-173 00 | Fax +46 (0)479-141 51
E-post order@osbyglas.se