Våra värderingar

Sedan 1934 har vi arbetat i samma anda. Vi tror på att det vi gör, det gör vi tillsammans. Sättet vi arbetar på gav som en självklarhet liv åt våra värderingar, som går igenom allt ifrån våra interna processer till yttre kommunikation. Genom att arbeta utifrån dessa kan vi tillsammans fortsätta vara det ledande glasförädlingsföretaget på svenska marknaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osby Glas Aktiebolag

Postadress Box 130, 283 23 Osby | Besöksadress Virvelvägen 3, Osby
Tfn +46 (0)479-173 00 | E-post info@osbyglas.se

Osby Glas Aktiebolag

Postadress Box 130, 283 23 Osby
Besöksadress Virvelvägen 3, Osby
Tfn +46 (0)479-173 00 | Fax +46 (0)479-141 51
E-post order@osbyglas.se