”Vi sätter teamet före individuell prestige. Vi hjälper varandra att hjälpa våra kunder på bästa sätt.”

Vårt grymma kundteam består av 12 säljare och orderhanterare som tillsammans har många års erfarenhet och stort glaskunnande. Vi arbetar för att bygga långsiktiga relationer, hålla snabb och säker service och försöker alltid se till kundernas behov, samtidigt som vi erbjuder professionell rådgivning.

Osby Glas Aktiebolag

Postadress Box 130, 283 23 Osby | Besöksadress Virvelvägen 3, Osby
Tfn +46 (0)479-173 00 | E-post info@osbyglas.se

Osby Glas Aktiebolag

Postadress Box 130, 283 23 Osby
Besöksadress Virvelvägen 3, Osby
Tfn +46 (0)479-173 00 | Fax +46 (0)479-141 51
E-post order@osbyglas.se