Bli en av oss!

Vi behöver en produktionstekniker hos oss och vi hoppas att det är du. Välkommen att söka ett utvecklande och omväxlande arbete! Vi arbetar med löpande urval, sök gärna tjänsten redan idag. Läs mer om tjänsten här. 

Produktionstekniker Osby Glas

Mycket goda IT-kunskaper där support sker mot produktionens behov. God kännedom/utbildad inom PLC/HMI-programmering. (Programmable Logic Controller/Human Machine Interaction). Arbetstider är förlagda till skifttider enl. överenskommelse. Goda kunskaper inom elektricitet, begränsad auktorisation B är meriterande. Goda kunskaper inom mekanik, konstruktion, hydraulik och pneumatik är meriterande. Yrkeserfarenhet
inom ovanstående.

Arbetsuppgifter
Du ingår i ett teknikerteam vars arbetsuppgifter är att se till att produktionen drabbas av så små störningar som möjligt.

• Felsökning och kontakt med maskinleverantörer avseende problemlösningar relaterade till signal-
och programfel.

• Kontakt med leverantör av produktionsbaserat IT-system avseende problemlösningar och förbättringar/förändringar.

• Implementera framtida automationslösningar. Uppkoppling av maskiner för effektivitetsuppföljning.

• Förebyggande underhåll. När inga direkta program- eller elektriska problem finns assisterar du övriga tekniker med mekaniska lösningar.

Egenskaper
Som person är du positiv, ansvarstagande, noggrann och konstruktiv. Du har en stark drivkraft, och du fullföljer dina åtaganden och aktiviteter på ett självklart sätt. Ditt angreppssätt är systematiskt och analytiskt med helheten i fokus.

Övrigt
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. 

Sök tjänsten
Det gör du genom att skicka ditt CV och personligt brev till sofia@osbyglas.se

Följ oss på FB och Linkedin

Osby Glas långsiktiga miljöplan ”HÅLLBRA” är ett sätt att påverka och förbättra det vi kan idag, som i sin tur ska leda till att vi kan nå branschens färdplan och för att bli CO₂  neutrala till 2045.

Enligt klimatbokslut 2021 är faktorerna nedan de viktigaste punkterna i scope 1 och 2. Här ligger mycket av fokuset idag.
För att lyckas med våra tuffa klimatmål har vi valt att investera i en framtidssäkrad hållbar fabrik. 

1. Transporter till kund.
För att minimera påverkan köper vi en ny miljöklassad lastbil om året som går på RME och har en låg förbrukning. 

Branschens modernaste lastbilspark redan idag trots att endast 5 av 8 lastbilar är utbytta. Dessutom utbildar vi våra chaufförer i ECO-driving kontinuerligt. Med egna transporter kan vi påverka de rutter vi kör så att vi optimerar längden och slingan så att minsta möjliga avstånd körs. 

När turbilar packas ser vi alltid till att ha en hög fyllnadsgrad – idag är vi bäst i branschen när det gäller att dubbel- och trippelställa för att optimera volymen glas på flaket

2. Utsläpp i förädlingsprocessen.
En av anledningarna att vi byggde en ny framtidssäkrad fabrik med modern styrning, LED, Miljöklass Silver, solpaneler på taket. När vi inte använder den el vi själva producerar med solcellerna så köper vi in svensk grön el. 

Solpanelerna producerar el som täcker ca 30% av vårt årliga behov.

3. Spill i förädlingen.
En stor CO₂  påverkan kommer från tillverkningen av råglaset. Det vi kan påverka direkt är spillet som vi genererar i vår fabrik. Genom en långsiktig satsning på automation är vår ambition att halvera det spill som vi själva skapar redan 2024. 

Tillsammans med kunder driver vi innovativa projekt för att återanvända glas och dessutom engagerar vi oss i minskat spill i båda riktningar av värdekedjan.

4. Minskad vattenförbrukning.
Under 2023 har vi gjort en investering för att minimera vår vattenförbrukning. Tack vare en intern reningsprocess kan vi mer än halvera vår förbrukning årligen.

5. Återcirkulering av planglas.
100% av den float som ändå blir till spill skickas tillbaka till floatglasverken och blir skärv för att producera nytt floatglas via vår partner Reiling. 

De övriga fraktionerna lamell och isomix återvinns till produktion av glasförpackningar i första hand annars glasull via en partner i Danmark.

Om Osby Glas 

Osby Glas har sedan starten 1934 växt till att idag vara ett av de ledande fristående planglasföretagen i Sverige. Vår ambition är att bli Norra Europas bästa glasförädlare. 2022 omsatte vi ca 270 MSEK och vi är ca 110 anställda i Osby och en filial i Luleå. Företaget har egen tillverkning av isolerglas, glasförädling och egen grossiströrelse. Vi är lönsammast i branschen och har dubblat vår omsättning sista fem åren. Våra kunder är bl.a. fönster- & dörrtillverkare och glasmästerier i Sverige. Verksamheten har successivt utvecklats till att gälla byggnadsglas framförallt inriktat mot utbytesmarknaden. Glas är ett modernt byggnadsmaterial och marknaden finns att fortsätta växa. Framtiden för oss ser spännande ut med en helt nybyggd fabrik i Osby där vi flyttade in 1 april 2022. Den nya fabriken är fullt automatiserad som den enda i Sverige för att förädla planglas och självklart miljöklassad med solpaneler på taket. Med vår nya fabrik får vi möjlighet att fortsätta ta marknadsandelar på en växande marknad.

Från och med våren 2015 ägs Osby Glas AB av Beijerinvest som är en engagerad, utmanande och långsiktig ägare. Genom vårt delägarskap i UAB Stronglasas i Litauen kompletteras våra resurser i Osby med en rad viktiga produktionskapaciteter, exempelvis härdat/laminerat glas. Under 2023 genomförs förvärvet av Mittglas AB i Sundsvall.

Bli en av oss!

Vi behöver en produktionstekniker hos oss och vi hoppas att det är du. Välkommen att söka ett utvecklande och omväxlande arbete! Vi arbetar med löpande urval, sök gärna tjänsten redan idag. Läs mer om tjänsten här. 

 

Produktionstekniker Osby Glas

Mycket goda IT-kunskaper där support sker mot produktionens behov. God kännedom/utbildad inom PLC/HMI-programmering. (Programmable Logic Controller/Human Machine Interaction). Arbetstider är förlagda till skifttider enl. överenskommelse. Goda kunskaper inom elektricitet, begränsad auktorisation B är meriterande. Goda kunskaper inom mekanik, konstruktion, hydraulik och pneumatik är meriterande. Yrkeserfarenhet inom ovanstående.

Arbetsuppgifter

Du ingår i ett teknikerteam vars arbetsuppgifter är att se till att produktionen drabbas av så små störningar som möjligt. 

• Felsökning och kontakt med maskinleverantörer avseende problemlösningar relaterade till signal- och programfel.

• Kontakt med leverantör av produktionsbaserat IT-system avseende problemlösningar och förbättringar/förändringar.

• Implementera framtida automationslösningar.
Uppkoppling av maskiner för effektivitetsuppföljning.

• Förebyggande underhåll. När inga direkta program- eller elektriska problem finns assisterar du övriga tekniker med mekaniska lösningar.

Egenskaper

Som person är du positiv, ansvarstagande, noggrann och konstruktiv. Du har en stark drivkraft, och du fullföljer dina åtaganden och aktiviteter på ett självklart sätt. Ditt angreppssätt är systematiskt och analytiskt med helheten i fokus.

Övrigt
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. 

Sök tjänsten

Det gör du genom att skicka ditt CV och personligt brev till sofia@osbyglas.se

Följ oss på FB och Linkedin

Om Osby Glas 

Osby Glas har sedan starten 1934 växt till att idag vara ett av de ledande fristående planglasföretagen i Sverige. Vår ambition är att bli Norra Europas bästa glasförädlare. 2022 omsatte vi ca 270 MSEK och vi är ca 110 anställda i Osby och en filial i Luleå. Företaget har egen tillverkning av isolerglas, glasförädling och egen grossiströrelse. Vi är lönsammast i branschen och har dubblat vår omsättning sista fem åren. Våra kunder är bl.a. fönster- & dörrtillverkare och glasmästerier i Sverige. Verksamheten har successivt utvecklats till att gälla byggnadsglas framförallt inriktat mot utbytesmarknaden. Glas är ett modernt byggnadsmaterial och marknaden finns att fortsätta växa. Framtiden för oss ser spännande ut med en helt nybyggd fabrik i Osby där vi flyttade in 1 april 2022. Den nya fabriken är fullt automatiserad som den enda i Sverige för att förädla planglas och självklart miljöklassad med solpaneler på taket. Med vår nya fabrik får vi möjlighet att fortsätta ta marknadsandelar på en växande marknad.

Från och med våren 2015 ägs Osby Glas AB av Beijerinvest som är en engagerad, utmanande och långsiktig ägare. Genom vårt delägarskap i UAB Stronglasas i Litauen kompletteras våra resurser i Osby med en rad viktiga produktionskapaciteter, exempelvis härdat/laminerat glas. Under 2023 genomförs förvärvet av Mittglas AB i Sundsvall.

Osby Glas långsiktiga miljöplan ”HÅLLBRA” är ett sätt att påverka och förbättra det vi kan idag, som i sin tur ska leda till att vi kan nå branschens färdplan och för att bli CO₂  neutrala till 2045.

Enligt klimatbokslut 2021 är faktorerna nedan de viktigaste punkterna i scope 1 och 2. Här ligger mycket av fokuset idag. För att lyckas med våra tuffa klimatmål har vi valt att investera i en framtidssäkrad hållbar fabrik. 

1. Transporter till kund.
För att minimera påverkan köper vi en ny miljöklassad lastbil om året som går på RME och har en låg förbrukning.

Branschens modernaste lastbilspark redan idag trots att endast 5 av 8 lastbilar är utbytta. Dessutom utbildar vi våra chaufförer i ECO-driving kontinuerligt. Med egna transporter kan vi påverka de rutter vi kör så att vi optimerar längden och slingan så att minsta möjliga avstånd körs. 

När turbilar packas ser vi alltid till att ha en hög fyllnadsgrad – idag är vi bäst i branschen när det gäller att dubbel- och trippelställa för att optimera volymen
glas på flaket.

2. Utsläpp i förädlingsprocessen.
En av anledningarna att vi byggde en ny framtidssäkrad fabrik med modern styrning, LED, Miljöklass Silver, solpaneler på taket. När vi inte använder den el vi själva producerar med solcellerna så köper vi in svensk grön el.
Solpanelerna producerar el som täcker ca 30% av vårt årliga behov.

3. Spill i förädlingen.
En stor CO₂  påverkan kommer från tillverkningen av råglaset. Det vi kan påverka direkt är spillet som vi genererar i vår fabrik. Genom en långsiktig satsning på automation är vår ambition att halvera det spill som vi själva skapar redan 2024. 

Tillsammans med kunder driver vi innovativa projekt för att återanvända glas och dessutom engagerar vi oss i minskat spill i båda riktningar av värdekedjan.

4. Minskad vattenförbrukning
Under 2023 har vi gjort en investering för att minimera vår vattenförbrukning. Tack vare en intern reningsprocess kan vi mer än halvera vår förbrukning årligen.

5. Återcirkulering av planglas
100% av den float som ändå blir till spill skickas tillbaka till floatglasverken och blir skärv för att producera nytt floatglas via vår partner Reiling. 

De övriga fraktionerna lamell och isomix återvinns till produktion av glasförpackningar i första hand annars glasull via en partner i Danmark.

Osby Glas Aktiebolag

Postadress Box 130, 283 23 Osby | Besöksadress Virvelvägen 3, Osby
Tfn +46 (0)479-173 00 | E-post info@osbyglas.se

Osby Glas Aktiebolag

Postadress Box 130, 283 23 Osby
Besöksadress Virvelvägen 3, Osby
Tfn +46 (0)479-173 00 | Fax +46 (0)479-141 51
E-post order@osbyglas.se