Skydd och säkerhet

När det finns behov av skydd mot person- och sakskador, inbrott, brand och buller kan glas användas. Glas möjliggör att kombinera öppenhet och ljusinsläpp med ett omfattande skydd mot allt från brand till beskjutning. Olika typer av skyddsglas kan dessutom kombineras med andra funktioner såsom energi- och solskyddsglas för att uppnå bästa möjliga funktion.

Personsäkerhet

Där risk finns för personskador ska säkerhetsglas användas som vid bräckage ger ett brottmönster som minimerar risken för skärskador. För detta ändamål används främst två typer av säkerhetsglas – härdat och laminerat glas.

Härdat glas får sin styrka genom att värmas upp till ca 650° C för att sedan kylas ner snabbt. Härdat glas är ca 4-5 gånger starkare än vanligt floatglas. Glas som härdats granulerar vid bräckage, vilket minimerar risken för skärskador. Osby Glas kan erbjuda härdat glas i tjocklek från 4 mm upp till 12 mm. Maximal storlek uppgår till 4800 mm x 2400 mm.

Laminerat glas tillverkas genom att två eller flera glas läggs ihop med en folie av PVB i olika tjocklekar, beroende på vilken säkerhetsklass som ska uppnås. Till skillnad mot härdat glas, sitter ett laminerat glas kvar i den omgivande konstruktionen när det spricker, vilket gör att skärskador minimeras. Osby Glas lagerför ett brett utbud av lamellglas.

Säkerhetsklass (testas enligt ss EN 12600)

GlastypTjocklekKlass
Härdat floatglas 4 mm 1(C)3
Härdat floatglas 5 mm 1(C)3
Härdat floatglas 6 mm 1(C)2
Härdat floatglas 8 mm 1(C)2
Lamellglas med PVB-folie 33.1 (6,38 mm) 2(B)2
Lamellglas med PVB-folie 33.2 (6,76 mm) 1(B)1
Lamellglas med PVB-folie 44.1 (8,38 mm) 2(B)2
Lamellglas med PVB-folie 44.2 (8,76 mm) 1(B)1
Lamellglas med PVB-folie 55.1 (10,38 mm) 1(B)1
Lamellglas med PVB-folie 55.2 (10,76 mm) 1(B)1
Lamellglas med PVB-folie 66.1 (12,38 mm) 1(B)1
Lamellglas med PVB-folie 66.2 (12,76 mm) 1(B)1

Sak- och personskydd

För att skydda personer eller egendom mot tex vandalism, inbrott, överfall används olika lamellprodukter. Kontakt vår kundtjänst så hjälper vi dig att hitta en lösning som passar ditt behov. Glasen dimensioneras utifrån det skyddsbehov som finns och klassas enligt nedan.

Laminerade skyddsglas klassas enligt SS EN 356

KlassUppbyggnadTjocklek
P2A 33.2 (6,76 mm)
P2A 44.2 (8,76 mm)
P4A 44.4 (9,53 mm)
P5A 44.6 (10,28 mm)
P6B 66.8 (15,04 mm)
P7B Multilamell (23,04 mm)

Brandskydd

Osby Glas erbjuder ett komplett sortiment av brandglas. I huvudsak använder vi oss av AGC brandglasprodukter – Pyrobel och Pyrobelite, kompletterat med några Pyroguard produkter från CGI. Samtliga av våra brandglas kan kombineras med andra funktioner så som ex. energi, solskydd, bullerskydd och säkerhet.

Det finns flera faktorer som är viktiga att tänka på vid val av brandglas. Våra säljare hjälper dig att hitta den optimal och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi rekommenderar att ta del av MTK- föreskrifterna som finns att hitta på www.mtk.se. Tänk på att inget brandglas fungerar som det ska om det inte är korrekt monterat!

ProduktTjocklekBrandklassPersonsäkerhet
Pyroguard 7,2 mm EW30 2B2
Pyrobelite 7 Enbart för invändigt bruk 7,9 mm EW30 3B3
Pyrobelite 7EG 11,3 mm EW30 1B1
Pyrobel 16 Enbart för invändigt bruk 17,3 mm El30/EW60 2B2
Pyrobel 16EG 21,1 mm EI30/EW60 1B1
Pyrobel 25 Enbart för invändigt bruk 26,6 mm EI60 1B1
Pyrobel 25EG 30,4 mm EI60 1B1

Bullerskydd

Laminerat glas har utmärkta ljudreducerande egenskaper och förstärks ytterligare när den vanliga PVB-folien ersätts med en särskild ljuddämpande folie.

För att uppnå goda ljuddämpande egenskaper i en isolerglaskonstruktion är det viktigt att använda sig av olika glastjocklekar (t ex 4 mm + 6 mm är bättre än 6 mm + 6 mm). Ett ökat avstånd mellan glasen eller i en treglas konstruktion ha olika glasavstånd. Om dessa åtgärder kombineras med att välja laminerat glas i konstruktionen kan mycket bra ljuddämpning uppnås.

Ljudreduktion som kan uppnås med olika lamellglas.

ProduktLamelltypTjocklekRwC/Ctr
33.2 PVB 6,76 mm 33 -1/-4
44.2 PVB 8,76 mm 35 -1/-3
44.4 PVB 9,52 mm 35 -2/-4
44.2 ljudfolie 8,76 mm 37 0/-2
66.2 ljudfolie 12,76 mm 40 -1/-3