Glas för tidsenlig renovering

När kulturhistoriskt värdefulla byggnader renoveras ställs, allt oftare, krav på att ”gammalt” glas används för att bibehålla byggnadens genuina utseende/karaktär. Stora delar av det befintliga byggnadsbeståndet är uppfört under tiden före floatglasets tillkomst. Floatglaset har bara varit allmänt använt under de senaste 40 åren. Munblåsta fönsterglas tillverkades fram till ca 1930 och ersätts efter hand av maskindraget glas. Maskindraget glas tillverkades från 1910 fram till 1970-talet.

Osby Glas har ett sortiment av olika glas för renoveringsändamål. Nedan följer en översiktlig redovisning av tillgängliga renoveringsglas. De munblåsta glasen från Glashűtte Lamberts kan hanteras som beställningsvara vid speciella projekt för att få ett så exakt ”originalutseende” som möjligt. Glasprover bör användas för verifiering av korrekt utseende. Kontakta säljansvarig Mick Oscarsson på 0479-17317 för mer detaljerad information.

GlastypTjocklekStorlekBeskrivningTidsepok
Glashütte Lamberts renoveringsglas 2-3 mm ca 600 x 900 mm Munblåst ofärgat fönsterglas. 1600 och 1920-talet
Restover glas 3 mm 1600 x 1500 mm Maskindraget med vågor på alla håll. 1900 till 1930
Kulturglas 3-4 mm 2000 x1300 mm Maskindraget glas med vågor åt ett håll. 1900 till 1930
Antikglas 2-4 mm ca 800 x 900 mm Blåst glas med många blåsor och streck. Lagerhålls i 40 färger.  
Maskinantikt glas - ”Artista” 3-4 mm 1600 x 1500 mm Maskindraget glas, lämpligt för fusing- arbete. Lagerhålls i 24 färger.