Energisparglas och solskyddsglas

Energisparglas är vanligt floatglas som beläggs med ett tunt metallskikt som reflekterar den långvågiga rumsvärmen tillbaka in i rummet, men släpper in den kortvågiga solenergin.

De moderna energisparglasen har medfört en ökad användning av glas i alla typer av byggnader. Energiglas finns i två huvudtyper, mjukbelagda och hårdbelagda. De mjukbelagda glasen används enbart till isolerglas och har ett bättre U-värde jämfört med de hårdbelagda energiglasen. Detta glas används, i huvudsak, när det är viktigt att förbättra U-värdet på ett enkelglas. Osby Glas lagerför båda dessa glastyper.

Solskyddsglasen kan delas in i absorberande genomfärgade glas, samt reflekterande glas (mjuk- och hårdbelagda). För att göra det enklare att bygga in så många funktioner som möjligt i ett isolerglas, finns det även kombinerade solskydds- och energiglas.

Tekniken att belägga glas med tunna metallbeläggningar har gjort det möjligt att kombinera solskydd och energiglas till ett s k högprestandaglas. Dessa glas är optimerade för att släppa in maximalt med synligt ljus, men utestänga solvärmeinsläppet och dessutom reflekteras den långvågiga rumsvärmen tillbaka in i rummet.